image/svg+xml

Crowdfunding verdrievoudigt (NL)

By:

Crowdfunding verdrievoudigt (NL). “Crowdfunding wordt in ons land steeds populairder. In 2016 is er bijna drie keer zo veel geld opgehaald voor diverse projecten via het internet dan in 2015. Zowel particulieren als bedrijven zamelen via deze weg ook steeds vaker fondsen in.” Artikel overgenomen van DeRedactie.be, geschreven door Kirsten Sokol.

Herculean organiseerde een crowdfunding kickoff op 15/2 en op 16/2 komt dit artikel uit op DeRedactie.be. Dat kan geen toeval zijn.

De Redactie zegt: “In 2016 haalden verschillende crowdfundingacties in totaal bijna 30 miljoen euro op, drie keer zoveel als in 2015. Zowel bedrijven als particulieren zetten veel vaker een crowdfundingacte op om geld in te zamelen voor een bepaald project.”

En effectief, op 2 dagen tijd werd al 30K euro opgehaald voor de Herculean crowdfunding campagne, terwijl de campagne nu nog privé staat. Een onverwacht succes!

Crowdfunding gaat bij ons over het connecteren met je fans, niet over kapitaal. Het is wel zo dat crowdfunding ondertussen een plaats heeft verdiend in de volledige financieringsmix. Studies zouden uitwijzen dat voor elke euro aan crowd een 7-voud in co-financiering gevonden wordt.

“Ondernemingen inspireren elkaar om aan crowdfunding te gaan doen. We zien in België – maar ook in andere landen – dat goede voorbeelden elkaar overtuigen en zo de groei stimuleren”, zegt Simon Douw van het allereerste crowdfunding-adviesbureau Douw en Koren.

Met de Herculean Equity Crowdfunding via MyMicroInvest willen we inderdaad een maatschappelijke lans breken om het fenomeen meer in de picture te zetten in Vlaanderen. Want Vlaanderen loopt achter, zoals we al vertelden.  We willen meer bepaald Equity Crowdfunding als een ideale tool voor scale-ups aantonen (en dus niet noodzakelijk start-ups) in een complete financieringsmix. Scale-ups zijn bedrijven die zich bewezen hebben, winstgevend zijn en nu kapitaal nodig hebben om de groei te versnellen. Dat kapitaal komt typisch van banken, VC’s en investeerders. Nu dus ook van de crowd.

Crowdfunding verdrievoudigt (NL). Douw verwacht dat er nog marge zit op crowdfunding in ons land. “Al is het wel mogelijk dat er een knik komt in die groei, omdat crowdfunding bij sommige mensen vragen oproept. Zo is de opbrengt afhankelijk van je investering: soms krijg je enkel je investering terug, soms met een financieel rendement.

In het geval van Herculean gaat het wel degelijk over equity crowdfunding en dus een echte investering met alle beschermingen en controles die daarmee gepaard gaan. Naast een mogelijke financiële return worden de investeerders ook nog eens Herculeaanse ambassadeur!

We zijn blij dat we kunnen meehelpen aan de inhaalbeweging. Pionier zijn is niet altijd een evidente keuze, maar het zit een beetje in ons DNA. Binnenkort kan jij ook een handje helpen als ons profiel op het MyMicroInvest platform live komt.