image/svg+xml

Hercules Trophy Poland 2017 Flashbacks

By:

Hercules Trophy Poland 2017 Flashbacks. Polski tekst poniżej.

[EN] Hercules Trophy Poland 2017 Flashbacks. Even though weather predictions a week before the event were horrifying (+10°C and rain) it turned out to be just the opposite on 13th May! The weather gods must have been in a herculean mood… From early morning hours participants were warmly welcome by the sun that stayed with us throughout whole day.

After morning coffee and welcome breakfast it was time for the first task – the famous Brain Labour. It wasn’t the easiest challenge as it turned out later and it was eventually won by Team 2 Astra Zeneca, but only due to little time difference and not points.

Coming right after was captains briefing and warm-up. And it was just the beginning of an amazing day full of teambuilding and networking activities. If you would like to refresh your memory with just how much fun you had that morning – here is a little flashback:

[wpvideo S7H4d8tE]

In the next few minutes the stage was brimming with waiving company flags due to Herculean tradition and the Opening Ceremony announced the beginning of the struggle.

The 12 Herculean Labours were very diverse. On one hand we had Rollover Simulator and Batak that required reflex, speed and dexterity and on the other hand Clash of the Titans and Moving Rock Climbing Wall that were a test of real physical strength and guts.

[wpvideo errM1PDG]

The ability to hit the target with accuracy was tested during challenges like Knocker, Dunk Tank and Duck Shooting. From what we’ve heard, Box Relay Race was voted most fun challenge by players, probably because it not only required great equilibrium but also excellent teamwork. You can see the example of an outstanding combined effort and knowledge of Hercules Trophy rules in the video below, in which North WaveS managed to solve the quiz and detonate the charge.

[wpvideo bY5Xsnmx]

In the afternoon, the CEO’s of the participating companies arrived for the VIP Petanque Tournament, which was won by Maersk representative Mr Tomasz Zwiercan. 

[wpvideo xWEJ1K01]

After the barbecue it was time for the Award Ceremony. Two Maersk TeamsSailors and North WaveS, with the same amount of points – 219 – came out as winners. Because Sailors won more single challenges they came second and North WaveS third. The HT Poland Championship 2017 belongs to Arval Mordor Team. They came really prepared, with the participant of London 2012 Olympic Games in rowing and silver medalist in European Championship as their captain.

[wpvideo iftEZHl8]

Frozen Power (Frigo Logistics) won The Coolest Team Competition, Best Picture belongs to Team 2 Astra Zeneca (Astra Zeneca Poland) and Fairplay Award was given to Pororo and Friends (Maersk Polska). The entire ranking is to be found on the Hercules Trophy website.

Thank you for being with us and hope to see you all next year!

[PL] Mimo, że prognoza pogody na tydzień przed wydarzeniem była przerażająca (+ 10°C i deszcz), 13 maja okazało się, że jest wręcz przeciwnie! Pogodowi bogowie musieli być w herkulesowym nastroju… Od wczesnych godzin porannych słońce serdecznie witało uczestników i tak już pozostało przez resztę dnia.

Po porannej kawie i powitalnym śniadaniu nadszedł czas na pierwsze zadanie – słynny  Trening Mózgu (Brain Labour).  Nie było to najłatwiejsze z wyzwań, jak się później okazało. Ostatecznie w tej konkurencji zwyciężył Team 2 Astra Zeneca, który uzyskał  najkrótszy czas odpowiedzi.

Odprawa kapitanów oraz rozgrzewka, które nastąpiły zaraz potem stanowiły dopiero wstęp do tego niesamowitego dnia pełnego zadań związanych z integracją zespołu i networkingiem. Jeśli chcecie przypomnieć sobie, jak świetnie bawiliście się tamtego dnia, oto wspomnienia w pigułce poniżej:

[wpvideo S7H4d8tE]

W ciągu najbliższych kilku minut, zgodnie z herkulesową tradycją, scena wypełniła się powiewającymi flagami firmowymi i ceremonia otwarcia oznajmiła rozpoczęcie zmagań.

Herkulesowe Prace były bardzo zróżnicowane. Z jednej strony mieliśmy symulator dachowania i refleksomierz, które wymagały od zawodników refleksu, szybkości i zręczności, a drugiej strony tor „Starcie Tytanów” oraz ruchoma ścianka wspinaczkowa, które były testem prawdziwej siły fizycznej i odwagi.

[wpvideo errM1PDG]

Zdolność trafienia w cel i dokładność testowaliśmy podczas wyzwań, takich jak Knocker, Dunk Tank i Strzelanie do kaczek. Z tego, co słyszeliśmy, sztafeta na skrzynkach została uznany przez graczy za najbardziej zabawną konkurencję. Prawdopodobnie dlatego, że wymagała nie tylko świetnej równowagi, ale także doskonałej współpracy całego zespołu. Przykład doskonałego połączenia pracy zespołowej oraz znajomości zasad Hercules Trophy możecie obejrzeć w poniższym filmie, w którym North WaveS zdołał rozwiązać quiz i zdetonować ładunek.

[wpvideo bY5Xsnmx]

Po południu prezesi firm uczestniczących w Hercules Trophy przybyli na turniej VIP Petanque, w którym zwyciężył przedstawiciel Maersk Polska, Pan Tomasz Zwiercan.

[wpvideo xWEJ1K01]

Po grillu nadszedł czas na ceremonię wręczenia nagród.

Miejsca w podium zdobyły dwie drużyny Maersk – Sailors i North WaveS, zdobywając taką samą liczbę punktów – 219. Ponieważ Sailors wygrali więcej pojedynczych konkurencji, zajęli drugie miejsce, a North Waves – trzecie. Mistrzostwo Hercules Trophy Polska 2017 należy do Arval Mordor Team. Przybyli naprawdę świetnie przygotowani – ich kapitanem była uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012  i srebrna medalistka Mistrzostw Europy w wioślarstwie.

[wpvideo iftEZHl8]

Frozen Power (Frigo Logistics) wygrał konkurs na najfajniejszy zespół (The Coolest Team), Najlepsze zdjęcie należy do Team 2 Astra Zeneca (Astra Zeneca Polska), Nagrodę Fairplay przyznano Pororo and Friends (Maersk Polska). Cały ranking można znaleźć na stronie Hercules Trophy.

Dziękujemy, że bycie z nami i mamy nadzieję spotkać Was wszystkich w przyszłym roku!